GER ENG RUS
 

Jsem v Německu nový/nová. Jaké zákony musím mít na paměti?

Po přistěhování do země musíte dbát řady vnitrostátních zákonů a právních předpisů.

Spolkové ministerstvo justice Vám na internetu dává volně k dispozici aktuální spolkové právo.

Nařízení o provedení zákona o centrálním cizineckém registru

http://bundesrecht.juris.de

Nařízení o pracovním povolení pro zahraniční zaměstnance

http://bundesrecht.juris.de/

Zákon o výkonu v žádosti o azyl

http://bundesrecht.juris.de/asyl

Zákon o postupu v žádosti o azyl

http://bundesrecht.juris.de/

Zákon o pobytu, pracovní činnosti a integraci cizinců na územi Spolkové republiky

http://bundesrecht.juris.de/aufenthg

Zákon o záležitostech vyhnanců a utečenců

http://www.gesetze-im-internet.de/

Zákon o právním postavení cizinců bez domova na území Spolkové republiky

http://bundesrecht.juris.de/hauslg

Zákon o centrálním cizineckém registru 

http://bundesrecht.juris.de/azrg

Nařízení o postupu a přístupu k výkonu pracovní činnosti cizinců žijících v zemi

http://bundesrecht.juris.de/beschverfv

Nařízení o připuštění nově přicestovalých cizinců k výkonu pracovní činnosti 

http://bundesrecht.juris.de/beschv

Nařízení k testu a kursu udělení státního občanství

http://bundesrecht.juris.de/einbtestv/

Zákon o obecné volnosti občanů Unie

http://bundesrecht.juris.de/freiz

Nařízení o integračním kurzu

http://bundesrecht.juris.de

Zákon o rodinném stavu

http://bundesrecht.juris.de/

Zákon o pomoci při návratu

http://bundesrecht.juris.de/

Nařízení o nové formě Předpisu o azylové příslušnosti

http://bundesrecht.juris.de/

Zákon o opětovné pomoci při budování domova navrátivším se cizincům

http://bundesrecht.juris.de/auslwobaug