GER ENG RUS
 

Potřebuji pomoc s opatrováním dítěte!

O péči Vašich dětí každého věku bude postaráno. Ale kde? Kolik taková péče stojí? Podporuje ji stát? Na následujících stránkách najdete několik informací, týkajících se opatrování dětí.
-jesle (Krabbelstuben)
 -denní ...

Vaše dítě půjde do mateřské školy.

Síť mateřských škol je velmi rozsáhlá. Zde najdete seznam mateřských škol. Máte-li otázky ohledně zápisu, obracejte se prosím přímo na mateřské školy.

...

Odpolední nabídka pro mé dítě.

Na mnohých školách je nabízena odpolední péče. Navíc existují tzv. Horte, místa, která Vaše děti mohou navštěvovat po vyučování a kde mohou dělat své domácí úkoly pod dohledem.

Vaše kontaktní osoby ...

Péče o dítě mladší tří let?

Pokud hledáte možnost péče o dítě mladší tří let, pak hledáte denní pečovatelku (Tagesmutter) ("denní péče"- "Tagespflege").
Pečovatelka se postará několik hodin denně o Vaše dítě. Úřad pro mládež ...

Co je to práce Au-Pair?

Hledáte-li možnost opatrování svého dítěte, můžete vzít v úvahu také Au-Pair. Jedná se o převzetí mladé cizinky či cizince na dobu jednoho roku do hostitelské rodiny. Za stravu a ubytování ...

Učíme se pro život, ne pro školu.

Zde najdete potřebné informace, týkající se školy. Ať už se jedná o školský systém, domácí úkoly nebo pouze o školu v místě bydliště: Tady obdržíte malého průvodce spletitým ...

Zápis do školy?

Když Vaše dítě dosáhne pěti let, měli byste se pomalu začít informovat o jeho zápisu do školy. S případnými dotazy se prosím obracejte na školský úřad (Schulamt).

Vaše kontaktní osoba

...

Jak funguje školský systém?

V Bavorsku je školský systém rozčleněný. Každé dítě začíná základní školou. Po čtvrtém ročníku navštěvuje tzv. "sekundární školy". To jsou zejména:
- hlavní školy (zčásti též označované jako Mittelschulen), které jsou ...

Kde jsou základní školy?

Tady najdete seznam základních škol, roztříděný podle místa.

...

Jaké existují další školy?

Tady najdete seznam dalších škol, zčásti doplněný o informaci, jakou zkouškou je možné školu zakončit.

...

Chtěl/a bych přihlásit své dítě do školy.

Mateřská škola Vás podpoří při zápisu na základní školu, základní škola Vám pomůže při zápisu na další navazující školy- na hlavní školu, na reálku nebo na gymnázium.
S ...

Kdy jsou školní prázdniny?

Uvádíme zde školní prázdniny v Bavorsku. Mějte prosím na vědomí, že kromě prázdnin jsou navíc ještě státní svátky, v jejichž době mají žáci volno. Více najdete pod Svátky.

...

Náboženství nebo etika?

V Bavorsku je běžné, že dítě chodí na náboženství. Toto vyučování je nabízeno příslušníkům římskokatolické a evangelicko-lutheránské církve. Není však povinností, aby Vaše dítě výuku náboženství navštěvovalo.
Máte možnost výběru: Pokud z ...

Kde najdu doučování pro mé dítě?

Pokud Vaše dítě ve škole zaostává, může být doučování tím pravým řešením, jak vzniklý problém odstranit. Mějte však na paměti, že na Vaše dítě nesmíte vyvíjet tlak: Mělo by ...

Kde dostanu přídavky na dítě?

Dětské přídavky vyplácí Familienkasse Pracovního úřadu. Musíte o ně zažádat.

Vaše kontaktní osoby

...

Co je to Úřad pro mládež (Jugendamt)?

Úřad pro mládež podporuje a radí ve všech oblastech, týkajících se dětí a mládeže. Poradí Vám tady se vším, od předplácení výživného [99] až po pomoc mládeži.

Vaše kontaktní ...

Můj bývalý partner neplatí výživné. Co s tím?

Jestliže Váš bývalý partner neplní svoji povinnost a nepřispívá, existuje řešení. Je v podstatě jedno, jestli Váš bývalý partner platit nechce nebo nemůže. Ze zákona existuje možnost, ...

Kdo mi pomůže s financováním mateřské školy?

V mateřských školách, družinách (Horte) a v dalších zařízeních, v nichž Vaše dítě pobývá část dne nebo celý den, je podporován rozvoj Vašeho dítěte v zodpovědnou a společenskou ...

Kde se může mé dítě učit německy?

Aby bylo Vaše dítě ve škole úspěšné, musí mít dobré znalosti němčiny. Proto mateřské a základní školy nabízejí kurzy němčiny pro děti. Zeptejte se v ...

Děti a péče o ně

Po narození dítěte je nabízeno devět prohlídek (U1 až U9 a J1), které byste měli využít. Součástí těchto prohlídek je také nutné očkování.
Máte-li otázky, týkající se ...

Umění a hudba

Chcete se naučit hrát na hudební nástroj? Naučit se malovat? Nebo se chcete hudebně a umělecky dál vzdělávat nebo svému dítěti umožnit získání základních znalostí v této oblasti.

Vaše kontaktní osoby

...

Co je to Centrum mládeže (Jugendzentrum) a kde ho najdu?

Centra mládeže nabízejí volnočasové aktivity pro mládež. Nabízejí činnosti a zprostředkovávají kontakt s dalšími mladými lidmi. Organizují také často nejrůznější akce.

Vaše kontaktní ...