GER ENG RUS
 

Hledám práci.

Máte možnost hledat práci buď v místním tisku (78) nebo se přihlásit na úřadu práce (Agentur für Arbeit).
Mějte prosím na paměti, že v okrese Pasov jsou tři úřady, ke kterým přísluší ...

Kde dostanu pracovní povolení?

Pokud nemáte německé státní občanství, potřebujete pracovní povolení. Pro občany EU existuje stále méně omezení na trhu práce. Žádost podejte na příslušném cizineckém úřadě.

Vaše kontaktní osoby

...

Jak se ucházet o práci?

Životopis, dopis s žádostí o práci, fotografie a vysvědčení? To všechno je nutné pro úspěšnou žádost o práci...
Pokud se chcete ucházet o pracovní místo, ale nejste si jisti, zda ...

Proč pracovní smlouva a na co musím dbát?

V pracovní smlouvě je přesně upraveno, jaká je pracovní doba, kolik vyděláváte (hrubá mzda, tedy před odečtením daní a sociálního pojištění) a jaké povinnosti jako zaměstnanec máte. ...

Co je tzv. Mini-Job?

Minijobem je pracovní příležitost na tzv. bázi 400 Eur (od 1.1.2012 450 Eur). Tento pracovní poměr je přísně upraven: Smíte pracovat jen určitou dobu v měsíci a během jednoho roku nesmíte ...

K čemu potřebuji pracovní osvědčení?

Když hledáte novou práci, pomůže Vám při ucházení se o práci Vaše pracovní osvědčení. Pokud ještě nechcete ukončit pracovní poměr, musí Vám Váš zaměstnavatel rovněž vystavit pracovní osvědčení (tzv. Zwischenzeugnis). ...

Chci otevřít vlastní obchod.

Je několik iniciativ a podpůrných programů k založení existence. I v rámci hospodařské podpory můžete dostat podporu. Nechte si poradit o možnostech podpory a dalšího vzdělávání v oblasti založení existence.

Vaše kontaktní ...

Jsem nezaměstnaný/nezaměstnaná. Co teď?

Jste-li nezaměstnaný/nezaměstnaná nebo jste byl/a svým zaměstnavatelem propuštěn z práce, přihlašte se na úřadě práce (Agentur für Arbeit). Tam se Vám pokusí zprostředkovat práci.      S žádostí o podporu v nezaměstnanosti (ALG ...

Chtěl/a bych si nechat uznat dosaženou kvalifikaci.

Kvalifikaci, kterou jste získali na škole nebo v rámci učebního oboru může být v určitých případech uznána. Protože je tento proces velmi komplikovaný, obraťe se na poradnu pro ...